Tanyafejlesztési pályázat

Magányszemélyeknek-Önkormányzatoknak


Magánszemély esetében 95%-os vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Önkormányzatok
esetében 85-95%-os vissza nem térítendő
 támogatás igényelhető!


Jelenlegi támogatás következő területeken igényelhető!

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései.


Magányszemélyek esetében

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései természetes személyek számára.

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él.

 A tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Önkormányzatok esetében

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.


Kötelezően megvalósítandó mindkét célterület esetében (legalább egy kötelezően választandó)

-háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése.

- villamosenergia -ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

-háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése.

- kútfúrás

- vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását.

-háztartási törpe-vízmű.

 -háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése.

- egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

- tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.


Önállóan nem támogatható tevékenységek

 Választható

Önkormányzatok  esetében

  • Generátor beszerzése.

Mindkét célterület esetében

  • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója.
  • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése.
  • Projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező helyreállítása, szakmai indokoltság alapján.
  • Próbaüzem.
  •  Projektmenedzsment, monitoring rendszer kiépítése, előkészítési tevékenység...stb.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Magánszemélyek esetében maximum 6,2 millió Ft (minimum 200.000 Ft).

Önkormányzatok esetében maximum 50 millió Ft (tanyánként legfeljebb. 8 millió Ft).